Fakta

Vad är kikhosta?

Kikhosta ses som en barnsjukdom, men även vuxna kan drabbas. Symptomen är intensiv hosta. Du kan till och med hosta så pass mycket att du kräks upp slem. Kikhosta är väldigt smittsamt men brukar gå över av sig själv. Barn under ett år behöver vård akut vid kikhosta.

Kikhosta är livsfarligt för spädbarn

Sök vård om du misstänker kikhosta

Kikhosta hos vuxna

Du som väntar barn kan behöva behandla med antibiotika

Vaccin mot kikhosta

Alla barn får idag vaccin, men du som vuxen kan behöva fylla på

Behandling mot kikhosta

Behandling av kikhosta för vuxna, barn och spädbarn