Behandling mot kikhosta

De flesta personer behöver ingen behandling mot kikhosta. Kikhosta går över av sig själv. Men hos spädbarn kan kikhosta vara livshotande. Därför behandlas spädbarn och de som är nära spädbarn med antibiotika.


Behandling kikhosta

Drick mycket vatten – på detta sett blir slemmet inte lika segt.

Behandling för vuxna och barn

Om du misstänker kikhosta ska du kontakta din vårdcentral. Där kan man ta ett odlingsprov för att konstatera kikhosta och utesluta andra sjukdomar. Dessutom är kikhosta anmälningspliktig.

Kikhostan kommer att gå över av sig själv. Men ofta tar det ungefär två månader.

Är du i kontakt med spädbarn?

Om du är gravid eller är i kontakt med spädbarn kan du behöva behandlas med antibiotika. Detta eftersom antibiotika kan minska smittorisken.

Egenvård
  • Sov med huvudet högt
  • Drick mycket vatten – på detta sätt så blir slemmet i din hosta inte så segt
  • Hostmediciner brukar inte lindra besvären

Behandling för barn under ett år

Om ett spädbarn drabbas av kikhosta är det viktigt att snabbt få diagnos och behandling.

Om antibiotika sätts in under första sjukdomsveckan så kan sjukdomsförloppet lindras. Spädbarn med kikhosta behöver övervakning på sjukhus då kikhostan kan leda till allvarliga konsekvenser.