Vaccin mot kikhosta

Den första dosen av vaccin mot kikhosta får du redan i tre månaders ålder. Sedan följer doserna med genom livet. Som vuxen måste du dock ta eget ansvar för att fylla på med grundskyddet.


vaccin mot kikhosta

Även du som vuxen rekommenderas att fylla på din dos.

Alla barn vaccineras idag

Vaccin mot kikhosta ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och ges till alla barn som föds i Sverige. Den första dosen får du redan vid tre månaders ålder.

Att vaccinationen påbörjas så tidigt i åldern beror på att det är väldigt farligt för spädbarn att bli smittade. Men en dos räcker inte för ett fullständigt skydd.

Därefter får barnet påfyllningsdoser vid fem månader, 12 månader, vid fem års ålder och i årskurs 8-9.

Ger inte ett livslångt och fullständigt skydd

Du som har vaccinerat dig kan få kikhosta ändå. Vaccinet är effektivt men det skyddar bara i ungefär fem till tio år.

Får du kikhosta trots att du har vaccinerat dig får du dock en lindrigare form av kikhosta.

Du som vuxen bör fylla på ditt grundskydd

Enligt rekommendation bör du som vuxen själv vaccinera dig med påfyllningsdoser under livets gång.

Socialstyrelsen rekommenderar alla i Sverige att fylla på med grundskyddet mot kikhosta, difteri och stelkramp var 20:e år som vuxen. I Norge och Tyskland så är rekommendationen att fylla på med vaccin mot kikhosta var 10:e år.

Vaccinationen infördes igen 1996

Kikhostevaccinet ingår idag i det nationella vaccinationsprogrammet. Men det har inte alltid gjort det.

Man började vaccinera mot kikhosta 1950 men på grund av att vaccinet inte ger ett heltäckande skydd och för misstankar om vissa biverkningar så plockades kikhostevaccinet bort ur det nationella vaccinationsprogrammet vid 1979.

Men efter att många barn drabbade av kikhosta under 80- och 90-talet infördes vaccinationen igen i det nationella vaccinationsprogrammet 1996.