Två döda av kikhosta

Folkhälsomyndigheten varnar nu alla nyblivna föräldrar om kikhosta efter att två spädbarn nyligen dött av sjukdomen.


Två döda av kikhostaI år har två spädbarn dött av kikhosta, knappt en månad gamla. Och hittills i år har 195 fall av kikhosta rapporterats.

Antal fall är en klar ökning från tidigare år, och även antal dödsfall har ökat då det tidigare skett ett dödsfall ungefär vartannat år.

Kikhosta är en vanlig, allvarlig och smittsam sjukdom. Och på grund av den ökning som skett ser nu Folkhälsomyndigheten över vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda de som drabbas hårdast; de allra minsta spädbarnen.

Dessa barn smittas oftast av vuxna familjemedlemmar som inte vet om att de har kikhosta. Därför är det viktigt att man uppmärksammar de personer som har långvarig hosta. Då dessa inte bör vara i kontakt med spädbarn.