Fall av kikhosta har fördubblats

Under förra året drabbades 703 personer av kikhosta. Detta är mer än en fördubbling från tidigare år.


Fall av kikhosta har fördubblats

Små barn får sina första vaccinationer vid cirka 3,5 och 12 månaders ålder.

200-300 fall av kikhosta brukar rapporteras varje år. Men under förra året, 2014, så rapporterades 703 fall varav 122 fall gällde spädbarn.

– Förra året dog också två barn i sjukdomen i Sverige vilket är mycket ovanligt, säger Bernice Aronsson, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten, till LäkemedelsVärlden.

Orsaken till den stora ökningen är fortfarande oklar. Men en delförklaring till ökningen tros bero på att skyddseffekten av vaccinet inte räcker mer än cirka sju år.

Därför ska Folkhälsomyndigheten nu utvärdera ytterligare strategier för att skydda de allra minsta barnen. Men de vill redan nu informera om vikten av att vara uppmärksam och skydda spädbarn från kikhosta.

Detta eftersom små barn, som inte har fått sina första vaccinationsdoser, är de som är mest utsatta för sjukdomen.