Nytt kikhostevaccin kan skydda spädbarn

Ett nytt vaccin mot kikhosta är på väg att utvecklas. Detta vaccin kan komma att ges till spädbarn och har gett lovande resultat i studier.


Nytt kikhostevaccin kan skydda spädbarnEtt ny typ av vaccin mot kikhosta har visat sig ge immunitet, även hos de allra minsta barnen. Detta enligt en studie som Folkhälsomyndigheten haft ansvar för.

Det nya kikhostevaccinet är därför väldigt efterlängtat eftersom dagens vaccin inte ger samma skydd för dessa barn. Och tyvärr är det också spädbarn som drabbas hårdast av sjukdomen.

Vaccinet är dock fortfarande inne i sin testperiod. Även om resultaten är väldigt lovande så pågår ett utvecklingsarbete innan vaccinet finns tillgängligt för allmänheten.