Kikhosta är livsfarligt för spädbarn

Kikhosta hos spädbarn kan leda till allvarliga komplikationer och kan vara livshotande. Därför är det viktigt att spädbarn med symptom på kikhosta snabbt får vård. Dessutom är det viktigt att andra vaccinerar sig för att minska smittspridningen.


kikhosta livsfarligt hos spädbarn

De första symptomen vid kikhosta hos spädbarn är apnéliknande symptom.

Därför är kikhosta farligt hos de små

Kikhosta är en allvarlig sjukdom hos spädbarn då det kan ge livsfarliga komplikationer. Detta eftersom hostan och andningsuppehållen kan leda till syrebrist och medvetslöshet och kramper. Vilket är livshotande.

Alla spädbarn som drabbas av kikhosta behöver behandling och övervakning på sjukhus.

Symptom på kikhosta hos spädbarn

De första symptomen för kikhosta hos spädbarn är apnéliknande symptom, alltså andningsuppehåll.

Andra typiska symptom liknar förkylningssymptom så som hosta och lite lätt feber. Detta kan snabbt utveckla sig och bli allvarligt.

Spädbarn är extra utsatta då de inte hunnit få vaccin

Kikhosta är väldigt smittsamt och cirkulerar i vårt samhälle. Därför är spädbarn som ännu inte hunnit få sina två grundskyddsvaccinationer (vid tre och fem månaders ålder) extra utsatta och kan drabbas svårt av sjukdomen.

Viktigt att få den första vaccinationen i tid

De spädbarn som får sin första dos av vaccin halverar risken att drabbas av kikhosta. Därför är det viktigt att ditt spädbarn får sin första dos i tid.

Så många spädbarn drabbas i Sverige

Mellan åren 2008 till 2011 så har 40 spädbarn drabbats av kikhosta per år i Sverige. Häften av dessa drabbades de första 75 dagarna av sitt liv. 2012 så skedde det en ökning där 51 spädbarn drabbades.

Spädbarn skyddas när andra vaccinerar sig

Det är viktigt att andra vaccinerar sig då detta gör att mindre kikhosta cirkulerar i samhället, och då smittas också färre spädbarn. Exempelvis har påfyllnadsdosen vid 5-6 års ålder gett en stor minskning av kikhosta hos spädbarn.

Behandling

Det är viktigt att snabbt ställa diagnos och sätta in behandling hos spädbarn. Detta görs med antibiotikabehandling och övervakning på sjukhus. Det är viktigt att så snabbt som möjligt ställa diagnos så att antibiotikabehandlingen kan påbörjas i tid.