Föräldrar varnas för kikhosta

Folkhälsomyndigheten varnar nu nyblivna föräldrar för kikhosta. I år har ett barn dött av kikhosta.


Kikhosta kan vara livsfarligt för spädbarn. Spädbarn och de yngsta barnen som inte hunnit få de två första vaccindoserna är de barn som är som mest utsatta. Därför varnar nu Folkhälsomyndigheten nyblivna föräldrar.

Ofta smittas spädbarn av vuxna personer. Vet man om att man har kikhosta ska man därför inte vara i närheten av spädbarn. Var därför uppmärksam på om du har långvarig hosta då det kan vara kikhosta.

Det är också viktigt att känna till symptomen för att få rätt vård i tid. Spädbarn med kikhosta måste akut söka vård för rätt behandling.

De första symptomen för kikhosta hos spädbarn är andningsuuppehåll, alltså apnéliknande symptom. Andra symptom är hosta och lätt feber.

Sedan 1996 har elva spädbarn dött av kikhosta i Sverige. I år har ett barn dött.