Kikhostan ser ut att öka

Kikhosta ökar i flera länder. Därför finns det en oro att detta även ska ske i Sverige. Förklaringen kan vara att dagens vaccin bara skyddar i några år.


Sen vaccinationen mot kikhosta infördes i Sverige 1996 så har antal drabbade minskat kraftigt.

Men bara för att du har fått vaccinering som barn innebär inte detta att du är skyddad livet ut, vilket många är.

I många länder har antal drabbade ökat så som i USA, England, Nederländerna och Australien. Eftersom att man är orolig att detta även kan ske i Sverige så vill läkare uppmärksamma problemet med att vaccinet bara räcker i några år.

För att kunna begränsa smittan i Sverige så arbetar Smittskyddsinstitutet med att ta fram ett strategi för detta. De tittar bland annat på England där man låter att gravida kvinnor att vaccinera sig vilket ger både nyfödda och mammor immunitet.