Kikhosta hos vuxna

Även vuxna kan få kikhosta, men oftast behöver du ingen behandling. Är du gravid eller nära spädbarn kan du dock behöva äta antibiotika för att minska smittorisken.


kikhosta hos vuxna

Om du har kikhosta och väntar barn kan du behöva antibiotika som behandling.

Symptomen liknar rethosta

Hos vuxna så kan kikhosta påminna om en långdragen övre luftvägsinfektion med intensiv rethosta.

Hostan pågår under en längre tid, vanligtvis upp mot två månader och är särskilt jobbig på natten.

Kikhosta trots vaccinering

Du kan få kikhosta trots att du vaccinerade dig som barn. Men du kan då få en lindrigare variant av sjukdomen. Däremot är du fortfarande lika smittsam och kan föra smittan vidare.

Fyll på ditt skydd

Du som vuxen kan välja att fylla på ditt grundskydd av kikhostevaccin.

Behandling – sök vård vid misstanke

Om du har långdragen hosta och misstänker att du har kikhosta ska du kontakta din vårdcentral. Där kan man ta ett odlingsprov. Detta för att utesluta andra orsaker till hostan. Dessutom är en kikhosta en anmälningspliktig sjukdom

Går över av sig själv

Kikhosta går över av sig själv och börjar bli bättre efter 6-8 veckor.

Egenvård

Sov med huvudet högt. Drick gärna mycket vätska för att slemmet i din hosta inte ska bli så segt. Hostmedicin brukar tyvärr inte lindra.

Antibiotika

Om du är i närheten av spädbarn eller om du är gravid kan du behöva antibiotika. Detta för att det är livsfarligt om spädbarn smittas.

Kikhosta om du är gravid

Det finns en risk att du kan smitta ditt barn med kikhosta efter att barnet har fötts. Därför är det viktigt att du söker vård om du misstänker kikhosta och du är gravid.

Du kan då tillsammans med din läkare diskutera om du ska behandlas med antibiotika. Antibiotika minskar nämligen smittorisken.