Vad är kikhosta?

Kikhosta ses som en barnsjukdom, men även vuxna kan drabbas. Symptomen är intensiv hosta. Du kan till och med hosta så pass mycket att du kräks upp slem. Kikhosta är väldigt smittsamt men brukar gå över av sig själv. Barn under ett år behöver vård akut vid kikhosta.


kikhosta

Kikhosta märks först som en vanlig förkylning men där hostan bara blir värre och värre. Barnet brukar även få svullna röda ögon och se blek ut.

Symptom är intensiv hosta

Liknar först en vanlig förkylning

Kikhosta känns till en början som en vanlig förkylning. Du kan få ont i halsen, få lite feber, få svullna luftvägar, segt slem och hosta.

Hostattacker

Med dagarna blir hostan värre och värre och efter två veckor är hostan väldigt besvärlig och du får hostattacker. Detta kan göra att du får svårt att andas.

Hostattackerna behöver bara komma några gånger per dag men är väldigt besvärliga när de kommer. Hostattackerna kommer oftast nattetid eller efter mat.

Segt slem

Hostan har ett segt slem. Efter en hostattack kan man kräkas upp slem.

Orsak – därför drabbas du

Kikhosta är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier. Dessa bakterier sprids i luften så som om någon nyser eller hostar.

Kikhosta smittar väldigt lätt. Befinner du dig i samma rum som någon som har kikhosta så är risken väldigt stor att du smittas.

Så länge smittar du

Smittsamhet minskar med tiden, men ibland kan man till och med smitta sex veckor efter sjukdomsdebuten.

Inkubationstid

Inkubationstiden är en till två veckor. Alltså hur lång tid det tar från att du blir smittad till dess att du blir sjuk.

Idag får alla vaccin mot kikhosta

Vaccin ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Detta startade 1950 men togs bort igen 1979. Men efter att fler och fler barn fick kikhosta infördes vaccinationen igen 1996. Alla barn som är födda 1996 eller senare har alltså fått vaccinationen.

Däremot kan man som ungdom eller vuxen få kikhosta trots att man som barn fått vaccin.

Behandling

Kikhosta går oftast över av sig själv och det krävs ingen behandling. Det kan dock dröja upp mot 8 veckor innan den börjar försvinna. Hostmedicin brukar tyvärr inte lindra kikhosta.

I vissa fall brukar dock kikhosta behandlas med antibiotika. Exempelvis om barn under ett år drabbas eller om du som vuxen är i närheten av spädbarn.

Antibiotika kan också hjälpa om det sätts in innan den karaktäristiska kikhostan brutit ut.

Om du är gravid kan du senare smitta barnet

Om du är gravid kan du smitta ditt barn efter förlossningen. Därför kan du som har kikhosta och är i den sena delen av graviditeten bli behandlad med antibiotika.

Detta för att undvika att barnet blir smittad. Om spädbarn drabbas av kikhosta kan det nämligen bli allvarligt.

Kikhosta hos spädbarn

Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn och kan vara livshotande. Detta eftersom hostan kan leda till andningsuppehåll och syrebrist och därmed leda till medvetslöshet och kramper.

Därför läggs spädbarn in på sjukhus som blivit smittade med kikhosta.