Innovation & Forskning

Kikhosta ökar bland spädbarn – igen

Antalet fall av kikhosta bland spädbarn ökar igen. Ester var en av de drabbade som dog för två år sedan av sjukdomen. Hon blev bara tre år gammal, det skriver TT.

Fall av kikhosta har fördubblats

Under förra året drabbades 703 personer av kikhosta. Detta är mer än en fördubbling från tidigare år.

Nytt kikhostevaccin kan skydda spädbarn

Ett nytt vaccin mot kikhosta är på väg att utvecklas. Detta vaccin kan komma att ges till spädbarn och har gett lovande resultat i studier.

Två döda av kikhosta

Folkhälsomyndigheten varnar nu alla nyblivna föräldrar om kikhosta efter att två spädbarn nyligen dött av sjukdomen.

Föräldrar varnas för kikhosta

Folkhälsomyndigheten varnar nu nyblivna föräldrar för kikhosta. I år har ett barn dött av kikhosta.

Kikhostan ser ut att öka

Kikhosta ökar i flera länder. Därför finns det en oro att detta även ska ske i Sverige. Förklaringen kan vara att dagens vaccin bara skyddar i några år.